home log på kontakt

 

 

Projekter som kan gennemføres uanset politisk tilslutning eller ej

Et Tillidsbaseret Fællesskab

Dette projekt er det, du læser om her på denne hjemmeside. Det er et grundlæggende projekt, fordi mere rettidig tillid vil fremme alle andre gode og gennemtænkte projekter.

Omsorgskroner

Projektet går ud på at aktivere arbejdsløse ved at yde meningsfuld hjælp til svage borgere - som en slags klippekorts ordning, der næsten intet koster. Stor effekt mod små udgifter forventes. Foreløbig kun i Københavns Kommune. Kan muligvis udvides til flere kommuner og til aktivering af alle raske borger. Selvom Danmark allerede har mange frivillige, er behovet stort og stigende. Tekst på vej

Projekt Tillidskroner

-kan sammenlignes med crowd funding, men med mindre bureaukrati og større sikkerhed for tilbagebetaling og udbytte. Tekst på vej

Projekt "Hjælp.mig"-app

App'ens idé er at holde styr på, hvem der er i nærheden og hvilke relevante kompetencer, de har for at kunne hjælpe i de forskelligartede situationer, der måtte opstå. Nogle situationer kræver muskler, andre hjerne. Turister kan også være med, hvilket vil være med til at cementere Danmarks ry som et lille hyggeligt land.

Certificering af naturhelbredere

Som patient er man ofte på Herrens mark, hvis man lider af en kronisk sygdom, som pr definition er en sygdom, lægerne har opgivet at helbrede. Det har skabt grobund for utallige alternative behandlere, der ikke kan enes om ret meget - bortset fra at se ned på de andre. De opgivende og aggressive adfærdsmønstre har frit spil. En certificering af de få ikke-opgivende og ikke-aggressive, men givende og pålidelige behandlere kunne være en stor nyskabelse på området.

Projekt Drivanker

Når man er ude i høj sø, er det vigtigt at have et drivanker, så man holder kursen. Uden et drivanker, kan tilliden alt for nemt kuldsejle i det politiske magtspil, hvor alt kan ske.

I dag ved vi ganske meget om, hvad der skaber tillid mellem borgerne i et samfund, og hvad der ikke gør det. Det burde være muligt at stifte et politisk parti med det formål at stemme ja til forslag, der forøger tilliden og nej til forslag, der gør det modsatte.

Det vil betyde at Dansk Tillidsparti vil stemme sammen med den ene blok den ene dag og sammen med den anden blok den anden dag. Ikke fordi Dansk Tillidsparti vil være forvirret, men fordi alle andre er det.

Dansk Tillidsparti kunne naturligt blive det ægte midterparti, danskerne længe har savnet.

Ud over at stemme som drivanker for eller imod andres forslag, er der i øvrigt en række oplagte forslag, mærkesager, som Dansk Tillidsparti selv vil fremsætte, fordi ingen andre gør det.

Nogle at forslagene er kort beskrevet nedenfor, men hold ellers øje med nyhedsbrevet.


Politiske forslag som hæver tilliden

Penge uden gæld

Ethvert barn ved, at der er NationalBanken, der udsteder penge. Det er stærkt strafbart at fabrikere sine egne penge, men ikke desto mindre er det lige præcist, hvad danske banker gør hver dag. Og det drejer sig ikke om småpenge. Faktisk er det alt andet end småpenge.

To slags penge

Der er to slags penge: den ene slags er kontanter, som udgør 5% af pengemængden. Det er hvad man i dag må kalde småpengene, og dem står Nationalbanken stadig for. Den anden slags penge, som udgør 95% af pengemængden, udgøres af de tal, der står på vores bankkonti, og de tal har banken skabt.

95% af pengemængden skabes af private banker til glæde for deres aktionærer og til hverdag også til dels til glæde for samfundet. Situationen er imidlertid uholdbar: der kan nemt opstå en krise, hvor banksystemet, der skulle tjene samfundet, skal reddes af samfundet.

Selv uden en krise, er pengesystemet, som det er i dag, en belastning for boligmarkedet, hvor priserne stiger langt mere end lønningerne, fordi bankerne har for mange penge, som de hellere anbringer i eksisterende bygninger end i samfundsgavnlig produktion

At fratage de private banker deres mulighed for at skabe penge og give denne mulighed tilbage til NationalBanken ville være den største velgerning, politikerne kunne gøre for det danske samfund, det vil ikke alene være gratis at gøre det: det vil bidrage med en årlig ekstra indtægt til Staten, der i størrelse vil svare til indtægterne fra Nordsøolien, da den var højest

Mere og bedre tekst på vej

3. Penge nok til omsorg

Tekst på vej

4. Færre indvandrere fra kulturer med lav tillid

Tekst på vej

5. Kompetenceafklaring af offentligt ansatte

Tekst på vej

6. Opbygning af tillid i sundhedssystemet

Tekst på vej

7. Opbygning af tillid i uddannelsessystemet

Tekst på vej

8. Længere valgperioder

Længere valgperioder burde give færre kortsigtede beslutninger

Mere tekst på vej

9. Større lighed

Større lighed er super-gødning for fællesfølelse og tillid. Men større lighed er som regel også lig med skattestigninger, der kan få dem, der tjener mest, til at føle sig uretfærdigt behandlet, og det vil ikke blot blot tilliden. Det kunne også få store praktiske konsekvenser

Der næppe tvivl om, at et stort antal danskere ville gøre oprør og flygte ud af landet, hvis man uden videre satte skatten op til et højt niveau.

Man skulle i givet fald have et så godt samfund og en så stærk fællesfølelse, at ingen ville drømme om at flygte.

Så det kan ikke gøres fra den ene dag til den anden. Men større lighed er ikke den eneste vej til mere tillid, og den er langt fra den billigste. Man kunne starte med at sætte skatten lidt op og bruge pengene på nogle af de billigere måder, hvorpå man kan skabe større tillid. En næsten gratis måde ville være at vælge bedre offentlige ledere, for en god leder koster sjældent mere end en dårlig.

OmsorgsKroner er et andet projekt, se senere, der skaber betydelig tillid for små midler, og når virkningerne af de første tiltag var tydelige, kunne man igen sætte skatten et nyk op og få endnu mere tillid og fællesfølelse for pengene. Det kan tage tid, men hvert skridt vil være en fornøjelse.


ud fra et ønske om magt, men ud fra en klar målsætning om at virke som et drivanker, der holder skibet på ret kurs og forhindrer de værste katastrofer.

Amerikanernes uheld

I USA har man for eksempel set et brat fald i tilliden: i 1960'erne kunne 60% af amerikanske befolkning sige ja til, at de kunne have tillid til andre mennesker. I dag er det derimod kun omkring 30% af amerikanerne, der siger det samme, når de bliver spurgt: "Mener du, man generelt kan have tillid til andre mennesker, eller kan man ikke være for forsigtig?" (Kilde: World Walues Survey).

Danskernes held

I modsætning til USA har Danmark i mange år ligget stabilt på toppen af undersøgelsen, men det må nærmest betragtes som held, for intet tyder på, at vores nuværende politikere prioriterer tilliden specielt højt. Dog med én undtagelse: at tillid fra borgerne er vigtig for enhver politiker (så han kan blive genvalgt), men vil han også give tillid til borgerne? Og hvad med tilliden mellem borgerne? Er der en eneste politiker, der tænker på den?

Politikernes forvirring

Rød blok ønsker for eksempel større lighed, som er godt for tilliden mellem borgerne, men de vil gennemføre det med magt (via skole- og skattesystemet), hvilket er skidt for tilliden. Omvendt ønsker blå blok større personlig frihed, hvilket er godt for tilliden, men blå blok står også for øget konkurrence, som svækker tilliden ved at gøre borgerne til hinandens modstandere.

Konkurrence skaber både velstand og stress

Konkurrence er ganske vist bedre end stive monopoler, men i det store billede har dagens danskere næppe brug for mere konkurrence. Vi har i alt fald ikke brug for mere af den stress, konkurrencen ofte fører med sig. På de fleste områder er der tværtimod brug for mere samarbejde, videndeling og omsorg. Eller med andre ord: mere tilild. Hvis dette synspunkt er sandt, bør det være repræsenteret i dansk politik.

Alternativet

Partiet "Alternativet" gjorde i deres første år et prisværdigt forsøg på at satse på tilliden, men det går galt, hvis man viser tillid, før den er bygget op, og før den er nået over vendepunktet. At opbygge tillid er ikke nødvendigvis nogen nem opgave, men hvis man springer opgaven over, risikerer man at få et kaos, som er værre end de regler og den kontrol, man ønskede sig væk fra. Alle ønsker et varmt og venligt samfund, men tilliden skal erfaringsmæssigt være ganske høj, før den for alvor kan erstatte de forskellige magtmidler.

Vælg tilliden

Lad det være sagt med det samme: tillid er ikke et quick-fix, men hvad er alternativerne? Indtil nu har der kun været to muligheder: enten Stauning eller kaos, enten et regelbaseret kontrolsamfund eller kaos. Man må rose Stauning for hans klarhed, men i dag ved vi, at kaos også kan undgås med rettidig og gensidig tillid.

Alle, der ønsker at se den nye mulighed i praksis, opfordres hermed til at støtte tanken om et dansk tillidsparti. Så vi i det mindste kan få begyndt på en samfundsudvikling, der går den rigtige vej. Gå til mødestedet >>>. Eller læs videre her om næste forslag til, hvordan man opbygger tillid i et samfund.

.
MENU