log på Home

 

Overraskelsen

 

Penge nok til omsorg

Hvis du går ind på Mødestedet, vil du se et meny-punkt, hvor du kan tilbyde almindelig menneskelig omsorg til svage borgere i dit nærområde. Din omsorg vil være et kærkommet supplement til den kommunale ældrepleje.

Ældreplejen er i dag skåret ned til det absolut nødvendige niveau i alle kommuner og flere steder under det. Nedskæringerne sker på grund af pengemangel, så hvis du skulle have betaling i rigtige danske kroner (dem man kan betale skat med), så var vi lige vidt.

Så din kærlige omsorg bliver ikke belønnnet med officielle danske kroner, men med OmsorgsPoints, som Et Tillidsbaseret Netværk giver som gave til svage borgere, som så er i stand til at betale dig. Der er tale om en alternativ valuta, som måske eller måske ikke skal beskattes.

Beskatning afhænger af, om der overføres en værdi, som kan gøre op, når du modtager omsorgspoints. Det gør der naturligvis helt klar, men hvis du ikke kan bruge dine points til andet end som opsparing til dit eget eventuelle behov for pleje, så kan dine opsparede points sagtens have en værdi på nul. Det har de, hvis du dør uden at blive plejekrævende, og hvis værdien er nul, så er skatten også nul.

Men det modsatte kan naturligvis også ske: at du faktisk bliver plejekrævende og får fuld værdi for dine points. I så fald skal der ske 100% beskatning af, hvad der må anses for en rimelig timeløn.

På det tidspunkt, hvor du modtager dine omsorgspoints, kan ingen vide, om de vil ende med at være 0 værd, eller om de får fuld værdi.

Det rigtigste vil derfor givetvis være at betagte ordningen som en form for forsikring mod at mangle pleje på de senere tidspunkt i livet, men eftersom kun cirka hver femte dansker dør uden at blive plejekrævende, vil det skattepligtige beløb næppe overstige 1/5 af en rimelig timeløn.

Et pointsystem som det beskrevne er i øvrigt kun muligt, når der kan være tillid til, at man vitterlig vil få glæde af sine points, hvis man bliver plejekrævende om 10, 20 eller 30 år. Og at kvaliteten af plejen vil svare til kvaliteten af den pleje, man selv gav, da man var yngre.

MENY