Tilbage til offentlig startside

Sådan spreder man en idé

Nedenstående video handler om et vigtigt paradigme-skift som er i gang indenfor markedsføring, og som blandt andet fører os væk fra ræset mod bunden i kampen om opmærksomhed på nettet. Vi er f.eks. nu nede på, at en net-reklame kun har 5 sekunder til at fange kundens interesse, samtidig med at reklame-bureauerne må bruge mere og mere beskidte kneb SÅ LÆNGE DE HÆNGER FAST I DET GAMLE PARADIGME...

PS videoen her er 16 min koncentrat af originalen på en time


Fra: Regelbaseret konkurrencesamfund
Til: Tillidsbaseret overflodssamfund

Køreplan for Danmarks Givende Netværk


1: Udbrede kendskabet til hjemmesiden
1A Ved at ringe
til mennesker, som har afsløret sandheden, gjort en god opdagelse, skrevet et fornuftigt læserbrev eller tilsvarende. Vi tilbyder æresmedlemsskab og inviterer til events med meditation (som første punkt kan det springes over), sammenskudsgilde og derefter en kombination af "Help Me" og "Ønskebrønd" (se #8 og #9 nedenfor).
Kombinationen er sandsynligvis nødvendig fordi "Help Me" kræver, at folk bor i samme nabolag, hvilket "Ønskebrønd" sjældent gør. Kombinationen betyder også, at der er noget for enhver smag: sikker nytte i form af "Help Me" eller det uforudsigelige men spændende i form af "Ønskebrønd". Vi håber i øvrigt, at vores æresmedlemmer vil omtale eventene til deres netværk
1B Ved at finde lokale folk, som er villige til at stemme dørklokker. Vores besøg kan forberedes med en husstandsomdelt brouchure med billed af den lokale person, som vil ringe på. Brouchuren kan desuden have et afrivnings kort i ca visitkort størrelse, med ja eller nej til at ville høre om "Help me" eller "Ønskebrønd": Afrivningsfeltet bør kunne lægges i en beholder i nærheden af navnepladen lige indenfor døren til opgangen efter aftale med viceværten. Husk på at dette projekt både er almennyttigt og nyttigt for beboerne. Alle, på nær nogle få idioter, vil støtte os. Når vi spørger viceværten om lov, kan vi i øvrigt først præsentere ham for en flagstang med både Dannebrog og beholder og brouchurer. Det vil være overvældende og sandsynligheden for, at han siger nej, er stor. Så hvorfor gøre det? jo, fidusen er, at han vil være ked af at sige nej, så når vi så præsenterer ham for en mere beskeden løsning, vil sandsynligheden for at han - af lutter lettelse - siger ja til den, være langt større end, hvis vi ikke havde "fået ham til"  at sige nej til det første forslag. I øvrigt er det jo ikke helt sikkert, at han siger nej til den store løsning.
1C Ved at annoncere lokalt på de sociale medier. Så det kun er beboere i vores udvalgte nabolag, der får annoncen.
1A, 1B og 1C vil understøtte hinanden og snebolden vil rulle, hvis vi i gennemsnit finder én-to nye frivillige hver gang, vi sætter en ny frivillig igang. Til nød kan vi udlove en dusør i form af gratis kurser eller andet.

2: Hvornår og hvordan skal vi teste?
*2A Passer-vi-sammen-testen,
er tænkt som en gratis test, der sendes eller gives til alle interesserede. Den kan også være trykt med på bagsiden af den husstandsomdelte brouchure. Den vil ikke være perfekt, langt fra, men den vil givetvis afholde nogle eftergivende fra at dukke op. M.h.t. de aggressive typer, vil vi også her få nogle til ikke at dukke op, men der vil også være mange, der tror, de er bedre end de bedste. Det er ok, vi kan leve med et antal fejl, så længe vores fejl hverken har fået stemmeret eller magt. Når det skal til at ske, skal vi bruge Talent-testen (se #2C).
2B Partner-testen med denne test tester man ikke sig selv men en bekendt. Denne test skal ikke sælges separat, men være en del af det kommende kursusmateriale, fordi den har en begrænsning, som brugerne skal skrive under på, de kender, inden de anvender den. Begrænsningen er, at testen kun fortæller noget om forholdet mellem A, der tester, og B, der bliver testet. Den adfærd, der bygger sig op mellem to mennesker, er ofte vidt forskellig fra deres adfærd overfor andre. Testen fortæller f.eks. kun, at A og B kan stole på hinanden, og ikke om en af dem eller begge snyder så vandet driver, når de handler med mennesker udenfor deres kreds. Det var f.eks. sådan med de indre missionske på Vestkysten, at de havde ry for at være helt upålidelige, når de tog ind i landet for at købe ind i Nibe eller Ålborg. Indenfor deres egne rækker var der imidlertid ikke nogen problemer.
***2C Talent-testen her bliver man selv testet og får certifikat på resultatet. Denne test skal være dyr og skal fornys til samme pris hvert 5. år, måske med 25.000 kr, af fem grunde: 1. fordi den er dyr at etablere 2. fordi den kræver lokale og personale, 3. fordi vi betaler halvdelen af prisen tilbage, hvis folk dumper 4. fordi den er adgangsbillet til alle de virkeligt store fordele, man får 5. fordi den gerne må afholde folk fra at købe den uden egentlig grund (vi ønsker ikke at risikere at fornærme flere end højst nødvendig). Talent-testen skulle gerne være forbeholdt især to grupper: A. dem, der ønsker at være med i maskinrummet af projektet. Med alt hvad det betyder i form af tidligt kendskab til forretningsmuligheder, medbestemmelse, del i overskud, m.v. Og gruppe B. dem, der har brug for et certifikat for at kunne starte deres eget projekt, finde et godt job eller finde en kæreste.
Kommentar vedr. Talent-testen: den kommer nok aldrig på internettet p.g.a. risikoen for snyd, plagiering og tyveri. Vi må kræve, at folk dukker op på vores kontor, hvor vi umiddelbart kan have to tests parat: interview-delen med luskede spørgsmål og jeg-er-delen med måling af tøven (d.v.s. belastning) ved en række korte spørgsmål, f.eks.: "kan du lide din mor?". Den tredje del af selvtesten - ai fortolkning af humøret, når testpersonen ser stærke filmscener - må nok vente.

**3: Kontingent kr 375, stiger i takt med at værdien af netværket øges (ved at antallet af medlemmer øges og gennem virkeliggørelse af diverse projekter). Indgåelse af rabataftaler til medlemmerne er f.eks. en oplagt anledning til at forhøje kontingentet, så man deler fordelen.

**4:Kursus i mennesketyper med weekend ophold som en del af kurset. Kan evt. udgøre en del af vores ledertræning. Pris og andre detaljer på vej. Vores udbud af kurser kan vokse til også at omfatte kurser, som fjerner frygt og vrede og opbygger tillid. Sådanne kurser er løsningen for folk, der får lav score i talent-testen. Det kan godt blive stort.

**5: Afslappet lederkursus, hvor vi tager en dag ad gangen, lærer af vores fejl og korrigerer. Prisen er ikke afklaret, men der blivet givetvis brug for fondsstøtte til mindre bemidlede elever. Talent-testen skal være bestået, før man bliver inviteret til kurset (man kan ikke ansøge). Efter endt kursus kan deltagerne få et arbejdsområde, hvor de kan få halvdelen af overskuddet fra de aktiviteter, de arrangerer indenfor deres arbejdsområde. Arbejdsområder burde kunne defineres både geografisk og fagligt uden overlapning til andres områder. Overskuddet beregnes før lønninger.

6: Du kan bruge partner-testen til at undgå de værste typer. Du kan også bruge partner-testen til at finde balanceret givende/pålidelige enkeltpersoner til erstatning for ikke-balanceret givende/upålidelige, der glider ud af dit personlige netværk.

**7: På et tidspunkt giver det mening at tilbyde søgning i medlemsdatabasen efter balanceret givende enkeltpersoner. Dette gør pkt #6 lettere.

*8: “Ønskebrønden”. SE VIDEO.

 

 

Forberedelserne til mødet er beskrevet i #1. Vi samler folk til meditation, spisning og matching af medlemmers umulige drømme med andre medlemmers mulighed for at hjælpe med forbindelser og gode råd - helst på selve mødet. På mødet vil vi også selv bede om hjælp til at få netværket til at vokse.

**9: ”Help me app” som pkt #8: men med mindre eksotiske og mere normale behov for hjælpsomhed. Andre forskelle: Medlemmerne skal bo rimeligt tæt ved dette projekt nabo-hjælp. Desuden skal der her foretages kompetenceafklaring og tidsmæssig afgrænsning. Regnskab og skatteregler for vennetjenester. Vennetjenester er skattefri både for giver og modtager, hvis der er tale om:
1) Mindre gaver
2) Reelt familie eller venskab (f.eks. ikke kun i familie gennem Gorm den Gamle, ikke kun nabo-skab og ikke kun FaceBook-venskab)
3) Ingen specifikke, juridisk gyldige aftaler om modydelser - hverken i form af penge eller i form af værdier, som kan omsættes til penge
Med hensyn til sidste punkt: Vi skriver en generel hensigtserklæring om, at netværket ikke lover at gengælde, og kun gør det efter behov i det omfang, der er ressourcer til det. Regnskabsmæssigt sammentæller vi løbende summen af timer, som medlemmerne bruger på hjælpsomhed overfor andre medlemmer. Timetallene (fremover kaldet G-timer Goodwill-timer) anvendes til at vise ønsker om hjælpsomhed sorteret således at A, der har ydet måske 1.033 timer, bliver vist på listen ovenover B, der har ydet 1.032 timer. Dette kunne anses for en form for betaling hvis G-timer var bundet op på et løfte om nøjagtig gengæld, men det er de ikke: G-timer kan højst udgøre en del af medlemmernes beslutningsgrundlag for, om det er A eller B, der skal hjælpes først. Dette afhænger ofte mindre af G-points og langt mere af den aktuelle situation, som kan være mere akut for B, end den er for A. Det hører også med i billedet, at G-timer hverken kan overdrages eller gå i arv. Deres i forvejen luftige værdi forsvinder helt, hvis ejeren dør.
Punkterne #8 og #9 kan slås sammen. Især møderne kan slås sammen. Vigtigt/nødvendigt, hvis vi er i tvivl, om der vil blive tilstrækkeligt fremmøde.

10: På et tidspunkt vil netværket blive landsdækkende.

11: Medlemmer som ikke ønsker fuldt samarbejde (typisk fordi de ikke er tilfredse med 15% af overskuddet, se pkt 12) kan kun regne med punktvis støtte fra netværket mod betaling med begrænset kredit.

***12: Givende på højeste niveau kan både få løn og finde kapital, partnere, leverandører, rådgivere og kunder til deres tillidsbaserede og tillidskrævende projekter med mange deltagere. De behøver ikke komme med andet end deres koncept.
Til gengæld skal Danmarks Givende Netværk have 50% ejerskab og ret til 85% af overskuddet efter en fornuftig løn. 85% til netværket og 15% til iværksætteren lyder ikke umiddelbart retfærdigt. Den skæve fordeling følger imidlertid logisk af det faktum, at økonomer regner med, at 90-95% af successen i en virksomhed kommer fra det omgivende samfund. Set på den baggrund er 15% flot.
En anden måde at se det på, er Torben Laustens erfaringer med at anbringe ledige ledere som ansatte i store firmaer til at gennemføre deres projekt i ejerens navn. Erfaringen er, at de, der gør det, har enormt bedre chancer for success. Fordi de modtager løn og får alle andre hjælpefunktioner stillet til rådighed fra dag ét. .

****13: Sundhedshuse og kontorfællesskaber kan placeres på et skib, der ligger 25 uger i DK, 25 uger i SV og 2 uger i Norge eller Polen. Dette vil give frihed for sundhedsmyndigheder (undtagen de indiske, hvis man sejler under indisk flag), og frihed for skat.

***14: Kollektive rabataftaler på vegne af medlemmerne. Dette punkt kunne ikke placeres i køreplanens rækkefølge, da det kan komme når som helst. Derfor denne slut-placering

*Her tjener vi lidt
**Her tjener vi en normal timeløn
***Her tjener vi meget
****Her tjener vi rigtig meget

Resumé af arbejdsopgaver før start

Fuld meny

Tilbage til offentlig startside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 2

Sælgeren der blev et godt menneske

Introduktion til videoen af forfatteren, revisor og meditationslærer Jan Møller:

Som revisor tog jeg engang et møde med en mulig ny klient. Han havde - efter eget udsagn - haft succes som sælger af hårde hvidevarer indtil for cirka to år siden, hvor hans salgstal var begyndt at dale. Nedgangen var fortsat og efter et år var han blevet afskediget. Kort efter havde hans kone smidt ham ud, og han boede nu i et kælderrum, hvor han håbede at få kunder til sin nye virksomhed som clairvoiant rådgiver.

Jeg undlod at meddele ham de chancer, jeg mente, han havde på det marked, og spurgte i stedet til hans gamle job. Hvorfor var hans salgstal gået ned? Det var de, fordi han ikke længere nænnede at sælge vaskemaskiner til pensionister, der ikke ville kunne klare afdragene uden betydelige afsavn. Han kunne ikke længere få sig selv til det. Han var blevet et godt menneske, men en skidt sælger.

Der ville nok gå flere år, før han var kommet op at stå igen, og i den tid ville det være umuligt for mig at skrive en normal regning. Det ville jeg ikke kunne nænne. Så hvad gjorde jeg? Jeg tog hjem og begyndte det arbejde, der nu er blevet til denne hjemmeside. Nedenstående video viser hjertet i projektet: At gøre det nemmere at være et godt menneske.

Video 2 slut

Video 3

Om at være et godt menneske og tjene penge

Video 3 slut

Video 4

Teknikken bag tilliden

Introduktion til videoen af forfatteren, revisor og meditationslærer Jan Møller:

Vores krop er en fantastisk maskine, hvor cellerne løser utallige opgaver uden at plage hverken dig eller mig med detaljerne. Dette er normalt en stor lettelse, men hvis du bevist har et ønske om mere tillid, er det en stor hjælp, hvis du ved, hvordan tillid og mistillid normalt dannes.

Den seneste videnskabelige forskning peger på, at hjernen er stærkt med i processen, idet det er hjernen, der oversætter livets små og store hændelser til tryghed/utryghed, tillid/mistillid og derfra videre til adfærd.

Jamen, bestemmer vi ikke selv vores adfærd? Har vi ikke fri vilje? Det har vi måske nok, men i praksis har vi ofte udleciteret opgaverne til bestemte organer. Når vi står på vores ben har vi f.eks. overladt det til balanceorganet i mellemøret at holde os på ret køl. Vi kan gribe ind, men gør det sjældent.

Og når vi er til møde med chefen, og han stiller urimelige krav, er det hjernen, der lynhurtigt foretager en vurdering om enten at vise åbenlys vrede, eller bide det i sig.

Du kan vælge ikke at følge vurderingen, men hvis du er som de fleste, følger du den næsten altid. Faktisk vil du som regel endda forsvare hjernens vurdering, som om den var din egen, og du viste alt om, hvorfor ”du” havde gamblet med hele familiens økonomi ved at vise ”din” vrede.

I øvrigt er det ikke nogen skam at følge hjernens vurdering, for den er sjældent forkert. Men hvordan bærer hjernen sig ad? Du får svaret i videoen.

Dit tillidsniveau ses i antallet af negative episoder minus antallet af positive episoder - bedømt efter dine egne reaktioner. Tillidsniveauet er med andre ord et spejlbilled af dine egne reaktioner (som du selv vælger) på dit miljø (som du også selv vælger).

Da en stor del af din adfærd styres af graden af tillid, se video nr 3 og 6-7, kan der opstå et ønske om at ændre det, og det kan du først og fremmest gøre ved at være mere sammen med givende mennesker, så du ASAP (As Soon As Possible) får fyldt din hjerne op med forståelse og positive episoder.

Du kan for eksempel starte med at komme til vores fællesmøder, hvor den første er helt gratis og de næste kun ”koster”, at du tager en ny gæst med. Fællesmøderne har et program på fire punkter:

  1. Meditation (frit metodevalg, eget mantra og meditationsmetode medbringes eller udleveres på et mini-kursus inden mødet)
  2. Fælles spisning
  3. Gensidig hjælp til at få opfyldt behov, ønsker og umulige drømme
  4. Nyheder, spørgsmål og svar

Du er hjerteligt velkommen. Tilmelding, klik her >>>

Video 4 slut

Video 5

Teenagere i knusende krise

Introduktion til videoen af forfatteren, revisor og meditationslærer Jan Møller:

At der er masser af hjælp at hente gælder også - og måske især - teenagers, hvis situation vi har stor forståelse for. Det er yderst forvirrende og dybt frustrerende, når alle, der skulle forestille at hjælpe, lyver. Og hvide løgne er ikke stort bedre end sorte. Mere herom i videoen

Video 5 slut

 

Video 6

De fire typer bliver kærester

Video 6 slut

 

Video 7

De fire typer går på arbejde

Video 7 slut

 

Video 8

Hvad er den vigtigste gave, du kan give dine børn: selv-disciplin, tillid eller intelligens?

Video 8 slut

 

 

 

 

 

 

 

 

INDD